Описание

Малко меню – 496 кКал. (Белтъци: 45 гр.; Мазнини: 29 гр.; Въглехидрати: 25 гр.)
Голямо меню – 620 кКал. (Белтъци: 56 гр.; Мазнини: 30 гр.; Въглехидрати: 25 гр.)