Описание

Малко меню – 496 кКал. (Белтъци: 45 гр.; Мазнини: 29 гр.; Въглехидрати: 13 гр.)
Голямо меню – 562 кКал. (Белтъци: 53 гр.; Мазнини: 51 гр.; Въглехидрати: 15 гр.)