Описание

Малко меню – 492 кКал. (Белтъци: 45 гр.; Мазнини: 31 гр.; Въглехидрати: 15 гр.)

Голямо меню – 562 кКал. (Белтъци: 53 гр.; Мазнини: 37 гр.; Въглехидрати: 15 гр.)