Описание

Малко меню – 516 кКал. (Белтъци: 44 гр.; Мазнини: 22 гр.; Въглехидрати: 25 гр.)
Голямо меню – 607 кКал. (Белтъци: 52 гр.; Мазнини: 24 гр.; Въглехидрати: 25 гр.)