Описание

Малко меню – 546 кКал. (Белтъци: 54 гр.; Мазнини: 35 гр.; Въглехидрати: 6 гр.)
Голямо меню – 617 кКал. (Белтъци: 69 гр.; Мазнини: 36 гр.; Въглехидрати: 6 гр.)