Описание

Малко меню – 562 кКал. (Белтъци: 45 гр.; Мазнини: 29 гр.; Въглехидрати: 45 гр.)
Голямо меню – 603 кКал. (Белтъци: 53 гр.; Мазнини: 33 гр.; Въглехидрати: 45 гр.)