Описание

Малко меню – 510 кКал. (Белтъци: 48 гр.; Мазнини: 22 гр.; Въглехидрати: 38 гр.)
Голямо меню – 571 кКал. (Белтъци: 56 гр.; Мазнини: 30 гр.; Въглехидрати: 38 гр.)