Описание

Малко меню – 487 кКал. (Белтъци: 45 гр.; Мазнини: 26 гр.; Въглехидрати: 9 гр.)
Голямо меню – 571 кКал. (Белтъци: 53 гр.; Мазнини: 31 гр.; Въглехидрати: 9 гр.)