Описание

Малко меню – 510 кКал. (Белтъци: 53 гр.; Мазнини: 22 гр.; Въглехидрати: 13 гр.)
Голямо меню – 571 кКал. (Белтъци: 61 гр.; Мазнини: 30 гр.; Въглехидрати: 113 гр.)