Описание

Малко меню – 540 кКал. (Белтъци: 45 гр.; Мазнини: 29 гр.; Въглехидрати: 48 гр.)
Голямо меню – 610 кКал. (Белтъци: 53 гр.; Мазнини: 33 гр.; Въглехидрати: 48 гр.)