Описание

Малко меню – 523 кКал. (Белтъци: 45 гр.; Мазнини: 29 гр.; Въглехидрати: 42 гр.)
Голямо меню – 581 кКал. (Белтъци: 53 гр.; Мазнини: 33 гр.; Въглехидрати: 42гр.)