Описание

Малко меню – 504 кКал. (Белтъци: 30 гр.; Мазнини: 24 гр.; Въглехидрати: 14 гр.)
Голямо меню – 630 кКал. (Белтъци: 38 гр.; Мазнини: 32 гр.; Въглехидрати: 18 гр.)