Описание

Малко меню – 501 кКал. (Белтъци: 39 гр.; Мазнини: 32 гр.; Въглехидрати: 16 гр.)
Голямо меню – 632 кКал. (Белтъци: 51 гр.; Мазнини: 41 гр.; Въглехидрати: 16гр.)