Описание

Малко меню – 542 кКал. (Белтъци: 33 гр.; Мазнини: 26 гр.; Въглехидрати: 34 гр.)
Голямо меню – 626 кКал. (Белтъци: 40 гр.; Мазнини: 32 гр.; Въглехидрати: 37 гр.)