Описание

Малко меню – 477 кКал. (Белтъци: 33 гр.; Мазнини: 34 гр.; Въглехидрати: 4 гр.)
Голямо меню – 520 кКал. (Белтъци: 40 гр.; Мазнини: 40 гр.; Въглехидрати: 4 гр.)