Описание

Малко меню – 563 кКал. (Белтъци: 37 гр.; Мазнини: 44 гр.; Въглехидрати: 4 гр.)

Голямо меню – 647 кКал. (Белтъци: 44 гр.; Мазнини: 50 гр.; Въглехидрати: 4 гр.)