Описание

Малко меню – 550 кКал. (Белтъци: 36 гр.; Мазнини: 30 гр.; Въглехидрати: 35 гр.)
Голямо меню – 634 кКал. (Белтъци: 36 гр.; Мазнини: 36 гр.; Въглехидрати: 35 гр.)