Описание

Малко меню – 550 кКал. (Белтъци: 36 гр.; Мазнини: 30 гр.; Въглехидрати: 35 гр.)
Голямо меню – 699 кКал. (Белтъци: 50 гр.; Мазнини: 48 гр.; Въглехидрати: 42 гр.)